Mariaschool biedt muziek, drama en andere culturele en creatieve lessen.

Aandacht voor talenten

​Cognitief talent

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Sommige leerlingen leren snel, anderen hebben wat extra uitleg en ondersteuning nodig, en weer anderen hebben genoeg aan de klassikale uitleg van de juf of meester. We hebben afgesproken dat we, eerst op het gebied van rekenen, uitleg en werk op maat geven. De groepen zijn verdeeld in drie instructieniveaus.

De kinderen van de blauwe groep werken met een routeboekje. In dit boekje staat aangegeven welk werk zij van een bepaalde taak wel of niet moeten doen. Hierdoor gaan de kinderen wat sneller door de leerstof heen. Zij houden dus tijd over, in deze tijd werken zij met extra uitdagende rekentaken. Dit zijn soms schriftelijke taken (plustaken, kien, rekentoppers, detective denkwerk), maar soms zijn het ook andere complexere taken zoals outside the box, experimenteerdozen, technische opdrachten. Twee maal per week krijgen deze leerlingen extra uitleg over het routeboekje en het aanvullende werk, ook is er een moment waarin het werk van de afgelopen week geëvalueerd wordt. 

Verschillende niveaus

​De kinderen uit de gele groep hebben behoefte aan veel uitleg en herhaling. Naast de klassikale instructie hebben zij dagelijks extra begeleiding en uitleg van de leerkracht in leerstof die zij nog lastig vinden. Doordat zij meer begeleide werktijd en uitleg hebben kiezen we er soms voor het werk voor deze leerlingen in te korten. Zij maken dan van een rijtje van 5 sommen dan bijvoorbeeld de bovenste drie sommen in plaats van alle vijf de sommen. ​In een enkel geval heeft een leerling zoveel moeite met de stof dat er een eigen leerlijn gevolgd wordt. Dit komt echter niet zo vaak voor, omdat we het ook belangrijk vinden dat kinderen aansluiting bij de anderen van de groep houden.

Creativiteit & drama

Talent, kunst & cultuurontwikkelaar

Met de benoeming van een coördinator Talent, kunst & cultuurontwikkelaar streven wij er als school naar om ons nog meer te richten op de creatieve ontwikkeling van kinderen. Het houden van een creatief circuit en gemeenschappelijke vieringen is hier een goed voorbeeld van.​ 

Dramadocent

Naast de cultuur coördinator, Hemmy te Poele, beschikt de Mariaschool over een dramadocent. Iedere dinsdagmiddag geeft Monica ten Hagen drama aan diverse groepen. De ervaring is dat de kinderen enorm genieten van de lessen. Tijdens de dramales wordt met de verschillende klassen aandacht besteed aan tableau vivant maken, inspring spel, pantomime en geleide improvisatie. Naast deze drama-vormen doen de kinderen ook spelletjes om de sfeer in de groep te vergroten. ​