Engels op school in Eemnes vanaf groep 1. Op de Mariaschool minimaal twee keer per week Engels.

Early English

Early English

Kinderen groeien op in een snel veranderende internationale wereld. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd Engels leren. Kinderen verwerven de meeste taal totdat ze zeven jaar oud zijn. Het is daarom belangrijk om vroeg te starten met het geven van Engels. Leerlingen op de Mariaschool krijgen les in het Engels vanaf groep 1.​

Natuurlijke wijze​​

Het Engels wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De kinderen leren op een spelenderwijs Engels. De lessen worden vanuit een thema gegeven, bijvoorbeeld dieren of sprookjes. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal curriculum dat bovenschools door diverse native speakers is ontwikkeld. De school heeft de beschikking over een coördinator Engels. Alle leerlingen krijgen tenminste twee keer in de week Engels. In de onderbouw drie keer per week. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Deze natuurlijke wijze van het aanleren van een tweede taal is samengevat in het model: Key Concepts of Lanuage Development van Alberdingk Thijm Scholen.

Near native speakers

Bijna alle leerkrachten hebben succesvol een opleiding gevolgd en hebben het Cambrigde certificaat behaald. Enkele leerkrachten zijn near native en hebben ruim ervaring in het geven van Engels. De school beschikt over een native speaker; miss Kirsty Sharwood. Zij geeft in alle klassen les en daarnaast begeleidt en observeert ze leerkrachten op het gebied van lesgeven in het Engels. Na schooltijd geeft Kirsty training aan het team om er voor te zorgen de leerkrachten zich blijven ontwikkelen op hun eigen Engelse niveau. Kirsty is 1 keer in de 3 weken een volledige werkdag aanwezig.​

Een kleine selectie uit het actieplan voor dit schooljaar:

  • Een English Wall in iedere klas
  • 1 grote English Wall voor de hele school. Hier kunnen de leerkrachten en leerlingen zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn op het gebied van Engels. Wat leren we?
  • Engels komt uitgebreider op het rapport te staan (Inzet, spreken, luisteren en schrijven).
  • De native speaker geeft training aan het team van de Mariaschool ten behoeven van de persoonlijke Engelse ontwikkeling van de teamleden
De film "Today is English Day" laat zien hoe visie en praktijk van tweetalig onderwijs van Alberdingk Thijm Scholen bij elkaar komen.

Thuis oefenen?

Download our great apps​