Engels op school in Eemnes vanaf groep 1. Op de Mariaschool minimaal twee keer per week Engels.

Early English

​​​​​Kinderen groeien op in een snel veranderende internationale wereld. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd Engels leren. Kinderen verwerven de meeste taal totdat ze zeven jaar oud zijn. Het is daarom belangrijk om vroeg te starten met het geven van Engels. Leerlingen op de Mariaschool krijgen les in het Engels vanaf groep 1.

Natuurlijke wijze

Het Engels wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De kinderen leren op een spelende wijs Engels. De lessen worden vanuit een thema gegeven, bijvoorbeeld dieren of sprookjes. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal curriculum dat bovenschools door diverse native speakers is ontwikkeld. De school heeft de beschikking over een coördinator Engels. Alle leerlingen krijgen tenminste twee keer in de week Engels. In de onderbouw drie keer per week. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Deze natuurlijke wijze van het aanleren van een tweede taal is samengevat in het model: Key Concepts of Lanuage Development van Alberdingk Thijm Sc​holen.

Near native speakers

Bijna alle leerkrachten hebben succesvol een opleiding gevolgd en hebben het Cambrigde certificaat behaald. Enkele leerkrachten zijn near native en hebben ruim ervaring in het geven van Engels. De school beschikt over een native speaker; miss Sage Yamanaka. Zij geeft les aan groep 6, 7 en 8.​

​De film 'Today is En​​​​​glish Day' laat zien hoe visie en prak​tijk van tweetalig onderwijs van Alberdingk Thijm Scholen bij elkaar komen:

Thuis oefenen?
Download our great apps​