Alle leerlingen maken in de lessen gebruik van iPads ter verrijking van de leerstof; ook voor rekenen en taal gebruiken ze iPads.

ICT op de Mariaschool

​​​​​Computers en andere communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige wereld. De ontwikkelingen op dit terrein gaan razend snel. Daarnaast zorgt het beschikbaar zijn van kennis wereldwijd via bijvoorbeeld internet ervoor dat grenzen vervagen, kennis sneller gedeeld wordt, ontwikkelingen in een stroomversnelling raken. Ook werpt het veelvuldig gebruik van internet ethische vragen op zoals: hoe weet je wat waar is van de informatie die je op internet kunt vinden? Hoe ga je in een digitale wereld, waarbij je elkaar niet kunt zien, om met elkaar? Kortom, het is belangrijk dat kinderen mediawijs worden.


Aanbod ICT Mariaschool

Wat biedt de Mariaschool aan op ICT-gebied? 

  • Integratie van ICT in het onderwijs van alle groepen; met hulp van ICT bieden wij leerstof aan die goed aansluit op de behoefte van de leerling.
  • De kinderen van groep 4 t/m 8 werken met het digitale leerprogramma 'Snappet' de kinderen werken op hun Chromebook aan de vakken​ spelling, taal en rekenen​​.
  • Extra leerstof voor bovenpresteerders voor de leerlingen van groep 7-8, deze wordt aangeboden op iPads en Chromebook
  • De kinderen van groep 4-5 leren de tafels automatiseren met behulp van iPads en werken aan een oefenprogramma voor spelling waarin de spellingsregels wekelijks worden aangeboden.
  • De kinderen van groep 1-2 leren Engels op de iPads.
  • Met leren programmeren beginnen wij in groep 1-2 en dit blijft t/m groep 8 terugkomen. De kinderen werken met robots en iPads aan dit onderwerp.

Het kunnen omgaan met ICT-middelen is een vaardigheid die kinderen zich eigen moeten maken.

Computers,iPads en Chromebooks

Als school hebben wij de beschikking over meerdere computers en iPad. In iedere groep staan computers. In de werkstraat op de eerste verdieping staan computers die door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gebuikt worden. De computers vormen samen een educatief netwerk. De computers worden ingezet voor educatieve doeleinden. Tevens heeft de school de beschikking over een up-to date draadloos netwerk. In de lagere groepen ondersteunt de computer vooral de functieontwikkeling (kleur, geluid, vorm herkennen), aanvankelijk lezen en rekenen.

Naast de oefenprogramma's die de leerlingen op de computer hebben beschikken wij ook over een aantal iPads die schoolbreed worden in gezet, door middel van een rouleringssysteem zorgen wij ervoor dat iedere groep minimaal twee keer per week aan het werk is op en met een iPad. De iPad wordt op verschillende manieren ingezet, de kleuters werken aan educatieve apps zoals Engels, leren programmeren, rekenen en taal. In de midden- en bovenbouw wordt de iPad ook ingezet om verslagen en werkstukken mee te maken, de kinderen leren hoe ze op een effectieve manier nuttige informatie kunnen opzoeken.​

De Chromebooks worden ingezet van groep 4 t/m groep 8, de kinderen werken op het Chromebook aan de vakken spelling, taal en rekenen. Deze vakken worden aangeboden via ons digitale leerprogramma Snappet. 

IT-Lab

​Ons ICT-beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Vanuit het IT-Lab van Alberdingk Thijm Scholen wordt onderwijs en lesmateriaal ontwikkeled waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Kijk hier naar de mogelijkheden:Oefenen

In de hogere leerjaren ondersteunen de computers, iPads en Chromebooks het totale onderwijs: taal, rekenen en het oefenen van topografische kennis. Een aantal van de door ons gebruikte onderwijsprogramma’s (Taal Actief, Lijn 3, Kleuterplein en Wereld in getallen) registreert de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen en kunnen onderwijs op maat bieden. In de groepen 7 en 8 wordt de computer iPad en Chromebook ook gebruikt voor het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.

In alle groepen hebben wij de beschikking over een Prowisebord. Een Prowisebord  vormt een krachtig middel om ons onderwijs, visueel, te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende​ en interactieve manier aan te bieden. 

Amber Bouwmeester is onze ICT-coördinator.