Prestaties en resultaten Mariaschool in Eemnes

Resultaten

​​​Een goede school wordt niet alleen bepaald door cijfers. De kwaliteit van de leerkrachten, de sfeer in de school, de participatie van de ouders, de openheid met elkaar, zijn zaken die enorm belangrijk zijn. Toch kunnen juist die zaken niet in cijfers worden uitgedrukt.

Eindresultaten van een groep worden voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden waarover de kinderen van nature beschikken. Resultaten zijn het product van aanleg én inzet. Ouders en kinderen worden vanaf eind groep 7 voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. De jaren daarvoor zijn toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze landelijke toetsen geven inzicht in de prestaties en de vorderingen van de kinderen op de volgende leerstofgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen. Naar aanleiding van deze gegevens, observaties en andere vorderingen wordt een voorindicatie vastgesteld voor het te verwachten uitstroomniveau.

Medio november​ organiseert de school, vaak samen met de andere Eemnesser scholen,  een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Daarna houdt de groepsleerkracht in januari, een individueel gesprek met de ouders om het advies van de school te geven. Deze gesprekken vinden plaats voordat de eindtoets (CITO) is afgenomen. Het schooladvies dat wij geven voor de keuze van voortgezet onderwijs wordt dus niet bepaald door de uitslag van de eindtoets CITO, maar door een zo compleet mogelijk beeld van uw kind, waarbij rekening wordt gehouden met de gegevens van ons leerlingvolgsysteem en observaties ten opzichte van bepaalde attitudes.​

Uitstroomgegevens naar schooltype

Hieronder treft u een overzicht van de uitstroomgegevens naar schooltype over de laatste vijf jaar:

​​​2012    20132014  2015    2016
VMBO BB/KB    
12%​24%
​25% 33,3%
​14,3%
VMBO TL   
​20%​44%​20,8%​26,7%​9,5%
​VMBO TL/HAVO​32%​-​4,2%​-​-
HAVO    
​16%​28%25%​33%​61,9%
​HAVO/VWO​20%​-​8,3%​-​-
VWO​-​4%​16,7%6,7%​​14,3%

 

Veel van de leerlingen die onze school jaar verlaten gaan naar:

  • Huizermaat (havo/vwo)                                        

  • Laar & Berg (havo/vwo, tweetalig onderwijs)           

  • Erfgooiers College (vmbo-t t/m vwo)                     

  • De Fontein (vmbo-t)                                                  

  • College De Brink (vmbo)                                       

  • ATC (havo/vwo) 

​Schooladvies

Ons schooladvies wordt gegeven door een commissie, bestaande uit: de leerkracht groep 7, de leerkracht groep 8, de interne begeleider en de directeur en is gebaseerd op:
a.  de algemene indruk gedurende de basisschoolperiode.
b.  de schoolvorderingen die in de rapporten van de kinderen zijn weergegeven
c.  huiswerkinstelling, werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid