Mariaschool is een katholieke school met aandacht voor brede ontwikkeling van leerlingen

Onderwijsvisie Mariaschool

​​​​​​​​​Missie

De Mariaschool wil een veilige, prettige school zijn waar ruimte is voor de ontwikkeling van het kind door de inzet van ICT en goed klassenmanagement! Het geven van goed onderwijs staat centraal. Als s​​​chool kiezen we ervoor om onze aandacht te richten op drie pijlers: Engels, ICT en talentontwikkeling.

Visie 

Kinderen groeien op in een snel veranderende internationale wereld. Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd Engels leren. Kinderen verwerven de meeste taal totdat ze zeven jaar oud zijn. Het is daarom belangrijk om vroeg te starten met het geven van Engels. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. ​

ICT, digiborden en iPads & computers vormen een middel om duidelijke instructies te geven, kinderen te laten oefenen met onze leerstof en ze vormen een middel om de wereld te verkennen. ICT speelt in op de veranderende wereld om ons heen en helpt ons onderwijs van de 21e eeuw vorm te geven. Wij zien ICT echt als een vak. 

We vinden het belangrijk om alle kinderen onderwijs op maat te geven. Hierbij past goed klassenmanagement: met een goede organisatie in de klassen staat of valt ons onderwijs. In onze school stemmen we als leerkrachten af, maken we goede afspraken, bespreken deze en spreken elkaar aan. Kinderen leren bij ons zelfstandig te werken.   

​​​Kernwaarden

Het katholiek zijn is een vast onderdeel van onze identiteit. Wij hechten er waarde aan dat leerlingen en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar om gaan. Het met elkaar vieren van de Christelijke feestdagen vinden wij belangrijk. Vanuit de Katholieke identiteit besteedt de school aandacht andere levensbeschouwingen.


​Talentontwikkeling

Talentontwikkeling: ons onderwijs moet meer bieden dan alleen leerstof, ook op het gebied van expressie, creativiteit en sportiviteit moeten we kinderen uitdagen en stimuleren. Daarnaast vraagt talentuitbreiding en aanscherping hiervan ook oefening. We zullen in ons onderwijs dus moeten differentiëren willen alle kinderen met hun talenten aan bod komen. Ook zullen we in ons curriculum oog moeten hebben voor niet-specifiek schoolse vaardigheden. Hierbij speelt ook het oog hebben voor het welbevinden van kinderen een rol. Als je kinderen in hun ontwikkeling werkelijk kunt zien kun je ze laten compenseren en dispenseren in plaats van alleen maar te repareren.​​ ​​