Bestuur

​​​De Mariaschool werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en Alberdingk Thijm Scholen.

Het onderwijsbestuur van ​Alberdingk Thijm Scholen ​vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik hier voor meer informatie over:

Bestuur​ en toezicht