Identiteit

​De Mariaschool is een katholieke basisschool. Dat katholiek zijn is de basis van ons handelen. Wij laten dit blijken in onze manier van met elkaar omgaan in een goede sfeer, met respect voor elkaar en met een open oog voor iedereen.

Onze identiteit komt ook tot uiting onder andere door het samen vieren van onze katholieke feesten, in onze lessen voor levensbeschouwelijk onderwijs en door onze levensvisie bij het beantwoorden van vragen van kinderen. 

Daarnaast krijgt in groep 4 De Eerste Heilige Communie extra aandacht. Op onze school gebruiken we als leidraad de lesmethode “Hemel en Aarde” voor de lessen levensbeschouwing.