Samen op weg naar de toekomst​ #daargaathetom

Ben je op zoek naar een school in Eemnes met dynamisch onderwijs in een ruim opgezette en rijke leeromgeving? De Mariaschool zet vol in op creatieve technologie, meertaligheid en ontwikkeling van elk talent. We kunnen dat alleen succesvol doen door veel tijd te steken in de basisvaardigheid: leren lezen. Zo leren kinderen zich verbonden te voelen met de wereld om hen heen want daar gaat het om.

De Mariaschool biedt onder meer:

  • Les in het Engels vanaf groep 1
  • Integratie van creatieve technologie in het onderwijs van alle groepen; kinderen leren programmeren vanaf groep 1
  • Ruim aandacht voor offline leermiddelen: goed leren lezen is onontbeerlijk.​
  • Alle creatieve vakken komen aan bod: beeldende vorming, muziek, drama en techniek
  • Extra inzet van Remedial Teaching voor leerlingen. ​

Waar het om gaat

Eigen device

Leerlingen leren al op jonge leeftijd te werken met een eigen device. En ze leren programmeren vanaf groep 1.

Lees verder
Meertaligheid

Op de Mariaschool krijgen kinderen al les in het Engels vanaf groep 1

Lees verder
muziekonderwijs

Wekelijks muziekles van een vaste muziekleerkracht.

Na de basisschool

Mariaschool Eemnes is deel van Alberdingk Thijm Scholen. Ook na de basisschool kun je kiezen voor een school met onderwijs dat ertoe doet.

Lees verder
School als community

We hebben veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden om zo de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de school.

SocialWall