Samen op weg naar de toekomst​ #daargaathetom

Bent u op zoek naar een school in Eemnes met dynamisch onderwijs in een ruim opgezette en rijke leeromgeving? De Mariaschool zet in op het ontdekken en ontwikkelen van talenten, creatieve technologie en Engels vanaf groep 1. We kunnen dat alleen succesvol doen door veel tijd te steken in de basisvaardigheden: leren lezen en rekenen. Zo leren kinderen zich verbonden te voelen met de wereld om hen heen, want #daargaathetom.

Waar het om gaat

Eigen device

Leerlingen leren al op jonge leeftijd te werken met een eigen device. En ze leren programmeren vanaf groep 1.

Lees verder
Meertaligheid

Op de Mariaschool krijgen kinderen al les in het Engels vanaf groep 1

Lees verder
muziekonderwijs

Wekelijks muziekles van een vaste muziekleerkracht.

Na de basisschool

Mariaschool Eemnes is deel van Alberdingk Thijm Scholen. Ook na de basisschool kun je kiezen voor een school met onderwijs dat ertoe doet.

Lees verder
School als community

We hebben veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden om zo de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de school.

SocialWall