Geslaagd!!!

De kinderen van groep 6 hebben in oktober, november èn in december de training ‘Rots & Water’ gevolgd. Zij hebben door deze training geleerd om op een andere manier naar zichzelf, de ander èn naar verschillende situaties te kijken. De training ‘Rots & Water’ heeft de kinderen handvatten aangereikt om mentaal sterk te zijn èn voor zichzelf (èn de ander) op te komen. Ook sàmen spelen en sàmen werken waren belangrijke aandachtspunten tijdens deze training.

afbeeldingrw1

De onderwerpen die in deze ‘Rots & Watertraining’ centraal stonden, waren;

  • Het leren (lezen) van lichaamstaal
  • Het leren herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen respecteren
  • Kiezen voor jezelf en je leren afsluiten voor groepsdruk
  • Je verplaatsen in de ander, voelen van vriendschap en verbondenheid
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan)
  • Zelfbeheersing

Elke les begon na een gezamenlijke groet met een warming-up. Bij elke les stond steeds een thema centraal. Aan het einde van de laatste les hebben alle kinderen het getuigschrift in ontvangst genomen.

De training ‘Rots & Water’ werd verzorgd door een tweetal ervaren ‘Rots & Water’-trainers, namelijk Annemarie de Haan en Keziban Yigit.