In de voorbije weken is door enkele ouders ontzettend hard gewerkt aan het maken van grote houten bakken die gezamenlijk de moestuin van de Mariaschool vormen. Het grote nieuws is dat de zo gewenste moestuin deze week nu helemaal klaar is! De nieuwe moestuin bestaat uit een zestal bakken waarin gekweekt kan gaan worden.

Vanaf nu wordt de theorie over groei-en-bloei-in-en-door-de natuur omgezet in de praktijk.

‘De groene vingers’ van de Mariaschool kunnen in de buitenlucht aan de slag! De spits werd afgebeten door de kinderen van de groepen 1 en 2. Zij hebben hun zelfgekweekte stekjes al een mooi plekje gegeven in de moestuin.

Oòk de moestuincoaches van groep 6 hebben hun zelfgekweekte plantjes in de grond gepoot. Nu is het, mèt de juiste zorg van iedereen (!), afwachten hoe groot de oogstopbrengst zal worden.

Het is de bedoeling dat de komende jaren de kinderen uit alle groepen, onder begeleiding van de moestuincoaches, van de Mariaschool de nodige ‘groene vingers’ gaan krijgen in de moestuin. Hiervoor wordt een speciaal draaiboek opgesteld mèt een duidelijk omschreven zaai- èn oogstplan (+ ‘onderhoudsplan’).