Met grote regelmaat werken kinderen aan ‘Meer-werk’. Dit zijn verrijkingsopdrachten op allerlei gebied waarin de kinderen veelal òòk hun fantasie èn creativiteit kwijt kunnen.

Altijd wordt dit extra werk gezamenlijk opgestart. Na de uitleg werken kinderen, mèt gemaakte afspraken, alleen òf in groepjes aan deze verrijkingsopdrachten. Nadat de kinderen 1 of meerdere weken aan een verrijkingsopdracht hebben gewerkt, wordt deze nabesproken en/of getoond aan hun klasgenoten.

Zo is er in de voorbije weken hard gewerkt aan de ‘Outside-the-box’-opdracht ‘De planeet Pazar’. Bij deze opdracht hadden de kinderen als taak om één grote fantasiewereld te creëren waarbij de uitwerking minimaal (!) moest voldoen aan een vijftal criteria. De vijf criteria waren: Teken een ninnybig, een kipnar en de planeet Pazar (Enkele details over hoe dit alles eruit moest gaan zien, konden de kinderen vinden in de aangereikte tekst. Andere delen mochten de kinderen zelf verzinnen).

 

Daarnaast moesten de kinderen samen twee andere wezens die op hun fantasieplaneet woonden èn leefden tekenen. Zelf mochten de kinderen bepalen of zij deze opdracht verder wilden aanvullen met extra ‘dimensies’. Tot slot hadden de kinderen als eindopdracht meegekregen dat zij hun werkstuk moesten presenteren aan hun klasgenoten waarbij eenieder een duidelijke taak had.

 

Vrijdag 28 mei hebben de kinderen aan elkaar laten zien hoe zij hun fantasieplaneet Pazar invulling hebben gegeven. De aandacht van de klasgenoten was erg groot en iedereen heeft het onwijs goed gedaan! Een groot compliment mèt een applaus voor eenieder was dan ook zeker op zijn plaats!