Leerstof op drie niveaus

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Sommige leerlingen leren snel, anderen hebben wat extra uitleg en ondersteuning nodig, en weer anderen hebben genoeg aan de klassikale uitleg van de juf of meester. Alle kinderen krijgen een gedegen aanbod waarin ze goed leren lezen, rekenen en spellen. Leerlingen die sneller door de leerstof gaan, krijgen in de resterende tijd extra uitdagende taken. Dit zijn soms schriftelijke taken, maar soms zijn het ook andere complexere taken zoals outside the box denken, experimenteerdozen en technische opdrachten. Voor leerlingen die de leerstof nog lastig vinden is er naast de klassikale instructie, dagelijks extra begeleiding en uitleg van de leerkracht en aanvullend indien nodig: remedial teaching.

 

Breed aanbod

Er is echter zoveel meer in de wereld dan de basisvakken. Om leerlingen echt goed voor te bereiden op de toekomst bieden we onze leerlingen een breed aanbod in ons curriculum. Er is ruim aandacht voor hun sociale, creatieve en motorische talenten. Zo krijgen alle leerlingen op de Mariaschool  muziekles van een vakleerkracht muziek.