Leerstof op drie niveaus

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Sommige leerlingen leren snel, anderen hebben wat extra uitleg en ondersteuning nodig, en weer anderen hebben genoeg aan de klassikale uitleg van de juf of meester. De groepen zijn verdeeld in drie instructieniveaus. Leerlingen die sneller door de leerstof gaan, krijgen in de resterende tijd extra uitdagende rekentaken. Dit zijn soms schriftelijke taken, maar soms zijn het ook andere complexere taken zoals outside the box denken, experimenteerdozen en technische opdrachten. Voor leerlingen die de leerstof nog lastig vinden is er naast de klassikale instructie, dagelijks extra begeleiding en uitleg van de leerkracht en aanvullend indien nodig: remedial teaching.

Creatieve vakken

Naast cognitieve talenten is er op de Mariaschool een ruim aanbod van creatieve vakken:  muziek, beeldende vorming & techniek en drama. Alle leerlingen op de Mariaschool krijgen muziekles van een vakleerkracht muziek. 

Ook is er aandacht voor drama op de Mariaschool. Gedurende een aantal dramalessen bereiden leerlingen een optreden van circa 20 minuten voor. Hierbij wordt groepsoverstijgend gewerkt: leerlingen worden gekoppeld aan leerlingen van een andere groep. Elke leerling krijgt dus de kans om op het podium te staan.

Alle leerlingen brengen jaarlijks een bezoek aan het Makerspace van Alberdingk Thijm Scholen. Leerlingen krijgen daar onder meer figuurzagen, ontwerpen, pneumatiek en leer bewerken. 

Foto-impressie