De Mariaschool zet in op de ontwikkeling van technologische vaardigheden van de kinderen. In alle groepen streven we daarom ​naar integratie van creatieve technologie in het onderwijs. Kinderen leren presenteren aan de hand van media, leren posters maken of maken filmpjes met een greenscreen. 

Wat biedt de Mariaschool: 

  • Creatieve technologie zit verankerd in ons onderwijs.
    Zo beginnen wij in groep 1-2 al met leren programmeren. Dit blijft t/m groep 8 terugkomen. De kinderen werken met verschillende robots en iPads aan dit onderwerp.
  • Ook mediawijsheid is een belangrijk aandachtsgebied vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw.
  • De kinderen van groep 4 t/m 8 verwerken hun leerstof digitaal via hun eigen Chromebook. In de bovenbouw wordt de computer gebruikt voor het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.
    We zetten diverse online programma's in om de les op een creatieve manier te verwerken. Te denken valt aan het maken van posters, presentaties en filmpjes.
  • Tot slot hebben wij in alle groepen hebben de beschikking over een digitaal bord. Dit bord vormt een krachtig middel om ons onderwijs visueel te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende en interactieve manier aan te bieden.

 

Techspace​

Ons ICT-beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Vanuit het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen wordt onderwijs en lesmateriaal ontwikkeled waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Elke klas gaat jaarlijks op bezoek bij het Techspace om in aanraking te komen met de nieuwste technologieën. Kijk hier naar de mogelijkheden: