Mariaschool zet vol in op de ontwikkeling van technologische vaardigheden van kinderen. In alle groepen streven we daarom ​naar integratie van creatieve technologie in het onderwijs.

Wat biedt de Mariaschool:

  • Alle leerlingen vanaf groep 4 beschikken over hun eigen device. 

  • Met leren programmeren beginnen wij in groep 1-2 en dit blijft t/m groep 8 terugkomen. De kinderen werken met robots en iPads aan dit onderwerp.​

  • De kinderen van groep 4 t/m 8 werken met digitaal en digirekenprogramma's.

  • De kinderen van groep 1-2 leren Engels op de iPads.​

  • ​Mediawijsheid  is een belangrijk aandachtsgebied vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw.​

  • In de groepen 7 en 8 wordt de computer iPad en Chromebook ook gebruikt voor het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.

  • In alle groepen hebben wij de beschikking over een Prowisebord. Een Prowisebord  vormt een krachtig middel om ons onderwijs, visueel, te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende​ en interactieve manier aan te bieden. 

Techspace​

Ons ICT-beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Vanuit het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen wordt onderwijs en lesmateriaal ontwikkeled waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Kijk hier naar de mogelijkheden: