Mariaschool zet vol in op de ontwikkeling van technologische vaardigheden van kinderen. In alle groepen streven we daarom ​naar integratie van creatieve technologie in het onderwijs.

Wat biedt de Mariaschool:

  • Alle leerlingen vanaf groep 4 beschikken over hun eigen device. 

  • Wij beginnen in groep 1-2 met leren programmeren. Dit blijft t/m groep 8 terugkomen. De kinderen werken met verschillende robots en iPads aan dit onderwerp.​

  • De kinderen van groep 4 t/m 8 verwerken hun leerstof digitaal via hun eigen Chromebook.

  • De kinderen van groep 1-2 leren Engels op de iPads.​

  • ​Mediawijsheid  is een belangrijk aandachtsgebied vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw.​

  • In de bovenbouw wordt de computer ook gebruikt voor het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.

  • We zetten diverse online programma's in om de les op een creatieve manier te verwerken. Te denken valt aan het maken van posters, presentaties en filmpjes.
  • In alle groepen hebben wij de beschikking over een digitaal bord. Dit bord  vormt een krachtig middel om ons onderwijs visueel te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende​ en interactieve manier aan te bieden. 

Techspace​

Ons ICT-beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Vanuit het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen wordt onderwijs en lesmateriaal ontwikkeled waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Elke klas gaat jaarlijks op bezoek bij het Techspace om creatief bezig te zijn met ICT. Kijk hier naar de mogelijkheden:

Foto-impressie