Early English: les in het Engels op natuurlijke wijze​​

Leerlingen op de Mariaschool krijgen les in het Engels vanaf groep 1.​ Het Engels wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De kinderen leren op een spelenderwijs Engels. De lessen worden vanuit een thema gegeven, bijvoorbeeld dieren of sprookjes. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal curriculum dat bovenschools door diverse native speakers is ontwikkeld. Om de lessen te kunnen geven op goed niveau, hebben de leerkrachten trainingen gevolgd om goed Engels te leren spreken, maar ook om de lessen op hoog niveau te kunnen geven. Gedurende de week hebben de kinderen 75 minuten Engelse activiteiten. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Deze natuurlijke wijze van het aanleren van een tweede taal is samengevat in het model: Key Concepts of Lanuage Development van Alberdingk Thijm Scholen.

Verder:

  • Iedere klas heeft een English Wall

  • 1 grote English Wall voor de hele school. Hier kunnen de leerkrachten en leerlingen zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn op het gebied van Engels. Wat leren we?

  • Engels komt uitgebreid op het rapport te staan (Inzet, spreken, luisteren en schrijven).

  • Alle leerkrachten hebben professionele ondersteuning bij hun Engelse taalvaardigheid. ​Er is een vaste native speaker verbonden aan de school die de school ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het Early English. Samen met het team wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld. 

De film "Today is English Day" laat zien hoe visie en praktijk van tweetalig onderwijs van Alberdingk Thijm Scholen bij elkaar komen.

Een les in het Engels op de Mariaschool

Foto-impressie