Early English: les in het Engels op natuurlijke wijze​​

Leerlingen op de Mariaschool krijgen les in het Engels vanaf groep 1.​ Het Engels wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De kinderen leren op spelenderwijs Engels. De lessen worden vanuit een thema gegeven, bijvoorbeeld dieren, het weer of het restaurant. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal curriculum dat bovenschools door diverse native speakers is ontwikkeld. Om de lessen te kunnen geven op goed niveau, hebben de leerkrachten trainingen gevolgd om goed Engels te leren spreken, maar ook om de lessen op hoog niveau te kunnen geven. Gedurende de week hebben de kinderen 75 minuten Engelse activiteiten. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Deze natuurlijke wijze van het aanleren van een tweede taal is samengevat in het model: Key Concepts of Lanuage Development van Alberdingk Thijm Scholen.

Engelse dag

Woensdag is onze Engelse dag. Deze dag besteden we net even iets meer aandacht aan het Engels spreken en luisteren. Het zit hem in de informele momenten. Denk aan het begroeten in de ochtend, of het 10-uurtje. Door kinderen op een natuurlijke wijze kennis te laten maken met het Engels raken ze hiermee vertrouwd en voelt het normaal om iets in een andere taal te zeggen. 

Verder:

  • Iedere klas heeft een English Wall

  • 1 grote English Wall voor de hele school. Elke maand maakt een andere klas zichtbaar waar ze mee bezig zijn op het gebied van Engels. Wat leren we?

  • Engels komt uitgebreid op het rapport te staan (Inzet, spreken, luisteren en schrijven).

  • Alle leerkrachten hebben professionele ondersteuning bij hun Engelse taalvaardigheid. ​Er is een vaste English coach verbonden aan de school die de school ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het Early English. Samen met het team wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld. 

De film "Today is English Day" laat zien hoe visie en praktijk van tweetalig onderwijs van Alberdingk Thijm Scholen bij elkaar komen.

Een les in het Engels op de Mariaschool