Onze school erkent en herkent de verschillen tussen kinderen. De verschillen in leermogelijkheden​, sociaal en emotioneel functioneren en de sociaal-culturele achtergrond van onze kinderen, maken dat kinderen ​verschillende onderwijsbehoeften hebben. De school streeft ernaar dat de leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde zorg te bieden om daardoor kinderen de gelegenheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.​​

Aandacht op maat

Op de Mariaschool vindt hulp en ondersteuning in de klas plaats. De interne begeleider ondersteunt de leerkracht bij het zoeken naar de beste begeleidingswijze voor iedere leerling. De school heeft beperkte mogelijkheden om extra aandacht buiten de klas te geven.​ ​​​

Leeskliniek

Aan on​z​e school is een Leeskliniek verbonden, hier kunnen leerlingen met leesmoeilijkheden ondersteund worden. Daarnaast kunnen wij door onze duidelijke structuur plaats bieden aan een aantal leerlingen dat gebaat is bij regelmaat en structuur. ​Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij de mogelijkheid om te werken aan verrijkende en verdiepende opdrachten op maat. Zo kunnen wij ook deze leerlingen onderwijs op maat aanbieden.

Klik hier voor het School Ondersteunings Profiel van de Mariaschool

Foto-impressie