Onze leerlingen zijn de hele dag met taal bezig. Van gesprekken met vriendjes en vriendinnen, tot instructie van de juf of meester. Van spelen op het plein tot het lezen van opdrachten in hun boek. Alles draait om taal. Vanaf groep 1 besteden we structureel aandacht aan de taalvaardigheid van onze leerlingen. Dit begint met woordenschat en het leren van letters in groep 1, naar het lezen van woorden en zinnen in groep 3 tot het begrijpen van ingewikkelde teksten en opdrachten in groep 8. 

 

Groep 1 t/m 3

Vanaf de start op de Mariaschool staat het mondelinge taalonderwijs centraal. Wij werken thematisch  en gebruiken voor om onze thema's te verrijken de methode Kleuterplein. Vanuit het thema wordt een themahoek ingericht om een link te maken van taal en spelen.

Er wordt structureel aandacht besteed aan de letters. Deze worden wekelijks in de letterkring aangeboden en regelmatig herhaald. Kleuters leren spelend, dus in het spel wordt een verbinding gemaakt met de aangeboden letters. 

Ook lezen de leerkrachten dagelijks voor om zo het begrip en woordenschat bij de leerlingen te vergroten.

In groep 3 krijgt het lezen een steeds grotere rol. Ook hier wordt gewerkt vanuit thema's en is er een themahoek. De letterplaten zijn hetzelfde in groep 3 als in de kleuters. Op deze manier is de overgang naar groep 3 minder groot. In groep 3 werken we met lijn 3. Het eerste half jaar staat het aanbieden van letters centraal  Het tweede halfjaar staat tempo, zorgvuldig lezen en begrip centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 leren de kinderen steeds beter technisch lezen en verschuift de nadruk naar begrijpen wat je leest. Hiervoor gebruiken we de methode Blink lezen. Wederom wordt er gewerkt in thema's. We zetten in op leesmotivatie. Als kinderen lezen leuk vinden, zullen ze vaker een boek pakken. Doordat ze meer lezen, zullen hun leesniveau en begrip groeien. Naast aansprekende thema's zorgen we voor een rijke leesomgeving met aansprekende boeken en fijne plekjes om te lezen. 

Elke dag is er structureel aandacht voor taal en spelling. Hiervoor gebruiken we Snappet taal vitaal. Er is aandacht voor woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid. Dit doen we in eerste instantie op papier, om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen klanken en woorden goed gemaakt wordt. Later doen de leerlingen meer op de computer, zodat ze digitaal vaardig worden.