​​​De Ouderraad van de Mariaschool is als volgt samengesteld:

Voorzitter ​Maddie v/d Brink/ Katja Eek
Penningmeester Marijn Geurts
Algemeen​ Katja Eek, Tanja Bak, Melanie Veerman-Rigter, en Alheny Krijnen

 ​De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Indien u interesse heeft, neem contact op met: ormariaschooleemnes@gmail.com​​​

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 is vastgesteld op minimaal €35,- per leerling. De bijdrage voor het schoolreisje van het schooljaar 2022/2023 zal later dit jaar te sprake komen. 

Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL64 RABO 0315953802 

Wilt u bij de betaling alstublieft de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?