​​​De Ouderraad van de Mariaschool is als volgt samengesteld:

Voorzitter ​Maddie v/d Brink
Penningmeester Harriët Putter
Algemeen​ Chantal Manten, Katja Eek, Harriët Putter en Antoine Kroezen

 ​De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Indien u interesse heeft, neem contact op met: ormariaschooleemnes@gmail.com​​​

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op minimaal €35,- per leerling.​ Voor het schoolreisje van het schooljaar 2020/2021 bedragen de kosten €30,- per kind. 

Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL64 RABO 0315953802 

​Wilt u bij de betaling alstublieft de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?