​​​​De Mariaschool valt onder de stichting Alberdingk Thijm Scholen. We werken intensief samebn met de diverse scholen binnen deze organisatie. Het onderwijsbestuur van ​Alberdingk Thijm Scholen ​vormt het gezag van de scholen. Deze wordt gevormd door Saskia Makker en Bart van den Haak.