​​​​De Mariaschool werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en Alberdingk Thijm Scholen. Het onderwijsbestuur van ​Alberdingk Thijm Scholen ​vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. 

 
 

Foto-impressie