​Tussenschoolse opvang - Mariaschool​

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in bijgaande overblijfinformatie.

Inschrijven

Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood & Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl. Tot 20 juli kunt u gratis inschrijven.

Ouderapp

Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en afmelden voor de overblijf, een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag of het saldo van een strippenkaart opvragen. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam 'Brood & Spelen ouderapp'.

Mutatie of beëindiging

Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl .Wij hanteren een opzegtermijn van twee weken.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-13146975 of per e-mail via mariaschool@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur op het nummer 033 - 2588684 of via info@broodspelen.nl.

bs logo rgb 02 1

BSO De Kikvors

BSO De Kikvors is een sportieve, culturele BSO. Wij besteden veel aandacht aan sport en bewegen, aan de hand van diverse clinics, maar ook voetballen op het voetbalveld naast de Hilt. Er worden ook culturele activiteiten georganiseerd, zoals toneel en muziek. Maar naast sport, bewegen en cultuur, mogen de kinderen ook gewoon lekker struinen buiten, vies worden en in de moestuin kijken naar hun zelf gekweekte tomaatjes en andere groente.

Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. Kinderen van alle basisscholen in Eemnes zijn welkom. Wij zijn gevestigd op Aartseveen 72 in Eemnes.

U kunt bij ons kiezen uit een flexibel pakket. En bij ons is flexibel ook echt flexibel. U kunt 52 weken afnemen, alleen vakanties, alleen schoolweken of een flex-​abonnement, waarin u alleen de uren betaalt die u afneemt.. Werkt u onregelmatig? Geeft u van te voren uw dagen door en de facturatie vindt achteraf plaats. Kijk op www.stichtingbelhamels.nl voor alle informatie en tarieven.

Buitenschoolse opvang bij Partou aan het Vierkante Bosje

Partou en de Mariaschool werken al vele jaren prettig samen. We zitten met elkaar in een commissie om onze samenwerking te borgen en zijn betrokken bij waar het ons allemaal om gaat; de kinderen!

Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn bij Partou belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd activiteitenaanbod. Buiten, bewegen en muziek staan hierbij centraal. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan danslessen, workshops met reptielen en samen koken.

In de vakanties hebben we een afwisselend vakantieprogramma en trekken we er lekker op uit: We gaan naar de hei, lekker zwemmen en voor onze 8 plussers organiseren wij jaarlijks een zomerkamp! Of we gaan naar het bos met onze eigen Natuurbus. Onze ouders kunnen via het digitale platform en app Mijn Kind met foto’s en korte verslagen de dag van hun kind op afstand meebeleven. Hierdoor krijgen ze een nog beter beeld van wat er zich afspeelt op de bso tussen het brengen en het ophalen van hun kind.

Meer informatie over de vestiging, openingstijden, onze flexibele contractvormen en tarieven vindt u op:

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/eemnes/eemnes/vierkantebosje