De Mariaschool is een Groepsgeluk school. Groepsgeluk zorgt ervoor dat de dynamiek in de groep zichtbaar wordt. De leerkracht krijgt informatie over hoe kinderen zich voelen in de groep en hoe ze met elkaar omgaan. Dit gaat middels houten poppetjes en een groot groen vel. Dit vel stelt de klas voor. Tijdens de groepsgeluksessie zetten ze hun poppetje ergens op het vel (in de klas) neer. Kinderen zullen hun figuurtje dus dichtbij vriendjes zetten, of juist bij andere kinderen vandaan. Tijdens de sessie hebben kinderen de mogelijkheid om hun poppetje te veranderen van plek. Ook kunnen ze door het gebruik van symbolen meer vertellen. De leerkracht gaat in gesprek met de klas over wat er gebeurt. Hierbij is veiligheid belangrijk. De leerkracht heeft hiermee een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kun de leerkracht direct de balans herstellen. Zo blijft de groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Het team van de Mariaschool heeft de training groepsgeluk met succes afgerond.

Als u meer informatie wilt over Groepsgeluk, kijkt u dan op Groepsgeluk.nl